2021-01-28

OncoZenge Årsredovisning för 2020 offentliggjord

OncoZenge årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.oncozenge.se

Läs hela

2021-01-07

OncoZenge beviljas nytt europeiskt patent för BupiZenge[®]

OncoZenge AB (publ), Moberg Pharmas dotterbolag, meddelar idag att det europeiska patentverket (EPO) har utfärdat patent 3 284 459 för BupiZenge[®], som för närvarande är under utveckling för behandling av smärta vid oral mukosit. Patentets giltighetstid beräknas till 2032.

Läs hela

2020-12-16

OncoZenge utökar styrelsen med Hilde Furberg

OncoZenge AB (publ), Moberg Pharma AB (publ):s dotterbolag, har på extra bolagsstämma idag beslutat om att utöka styrelsen med Hilde Furberg inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market, vilket planeras ske under det första kvartalet 2021.

Läs hela

2020-12-11

OncoZenge tar in 10 MSEK inför avknoppning och särnotering

OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge”), Moberg Pharma AB (publ):s dotterbolag, har idag beslutat om en riktad aktieemission i enlighet med pressmeddelandet från den 16 november 2020 (den ”Riktade Emissionen”). Den riktade emissionen om 10 MSEK är det första steget i den säkerställda finansieringen i OncoZenge om totalt 70 MSEK. Emissionen genomförs för att säkra OncoZenges initiala rörelsekapitalbehov inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market, vilket planeras ske under det första kvartalet 2021.

Läs hela