Idag inleds handeln av OncoZenges aktie på Nasdaq First North Growth Market

OncoZenge AB (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market inleds i dag under kortnamn ”ONCOZ” med ISIN:  SE0015504097.

”Med noteringen på Nasdaq First North och genom den förestående företrädesemission så kan vi genomföra den registreringsgrundande fas III studien i Europa. Noteringen kommer dessutom att öka möjligheterna att sprida kunskap om OncoZenge och våra produkter för smärtlindring hos patienter med oral mukosit.” säger Pirkko Tamsen, VD för OncoZenge.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med noteringen av OncoZenge.

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020 som avses avknoppas från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. Förberedelser pågår för fas 3 av BupiZenge®, efter ledande fas 2-data för smärtlindring hos patienter med oral mukosit.

För mer information, vänligen kontakta:

Pirkko Tamsen, VD OncoZenge, Telefon: 0760 09 84 99, e-mail: pirkko.tamsen@oncozenge.se
Mark Beveridge, CFO OncoZenge, Telefon: 076 – 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2021 klockan 08.00 CET genom kontaktpersonerna ovan.