Smärtlindring vid oral mukosit

OncoZenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. Förberedelser pågår för fas 3 av BupiZenge®, efter signifikanta fas 2-data för smärtlindring hos patienter med oral mukosit.

En allvarlig biverkan av cancerterapi

Globalt lider ca 5 miljoner människor av oral mukosit efter cancerbehandling. Oral mukosit (OM) är en inflammation i slemhinnor i mun och svalg vilket resulterar i smärtsamma sår och blåsor. OM anses vara den allvarligaste biverkan av strålbehandling och kemoterapi och är vanligt förekommande. Efter strålbehandling i huvud-halsregionen utvecklar 90% av patienterna OM och av patienterna som behandlas med kemoterapi är det ca 30% som drabbas. OM orsakar svår smärta, avbrott i cancerbehandling och ökade sjukvårdskostnader.

Senaste presentationer

2020-11-25  Market Update – OncoZenge
Presentation
Länk till presentationen

 

OM orsakar svår smärta

Oral mukosit är har betydande inverkan på cancerpatienters livskvalitet och kan innebära svår smärta, svårigheter att äta, dricka, svälja och kommunicera. OM orsakar att:

  • 62% av patienterna behöver läggas in på sjukhus*
  • 70% av patienterna behöver sondmatas*
  • 35% av patienterna måste minska dos eller avbryta sin cancerbehandling*

I kliniska studier har det visats att BupiZenge® ger en signifikant minskning av smärta i mun och svalg.

*Sonis ST, Elting LS, Keefe D, Peterson DE, Schubert M.  Perspectives on cancer therapy-induced mucosal injury.  Cancer. 2004;100(9 Suppl):1995-2025

Kliniska studier

Pressmeddelanden

2020-11-30 | Pressmeddelande

Styrelsen i Bolaget har föreslagit att den extra bolagsstämman som kommer att hållas imorgon, den 1

2020-11-23 | Invitation

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas VD Anna Ljung samt styrelseordförande Peter Wolpert. Presentationen

2020-11-16 | Pressmeddelande

Den 6 november 2020 offentliggjorde Moberg Pharma avsikten att dela ut OncoZenge (”OncoZenge” eller

2020-11-06 | Pressmeddelande

Moberg Pharma har sedan 2014 bedrivit utvecklingen av BupiZenge® för behandling av smärta vid Oral Mukosit

Historia

OncoZenge är ett svenskt läkemedelsföretag grundat 2020 genom en avknoppning från Moberg Pharma AB i samarbete med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark.

Den ursprungliga uppfinningen gjordes under 2011 av professor Ove Andersen och hans forskargrupp som utvecklade ett nytt koncept för bättre smärtlindring hos patienter med oral mukosit. Sedan dess har kliniska studier i fas 1 och fas 2 dokumenterat effekten och säkerhetsprofilen för BupiZenge®.

Mer om OncoZenge

OncoZenges vision

Vår vision är att radikalt förbättra livskvaliteten för patienter med svår oral smärta, till exempel orsakad av strålbehandling eller kemoterapi av cancer.

Lär mer om huvudprojektet BupiZenge® här