OncoZenge deltar i MASCC-konferensen om cancervård 27-29 juni

Stockholm, Sverige – 4 juni 2024 – OncoZenge AB (publ), ett ledande läkemedelsbolag som utvecklar BupiZenge™, en innovativ, icke-opioidbehandling mot oral smärta, meddelar idag sitt deltagande i det årliga mötet för Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) som äger rum i Lille, Frankrike den 27-29 juni 2024.

MASCC:s årliga möte är en ledande sammankomst för hälsovårdspersonal och experter dedikerade till att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter. I enlighet med MASCC:s syfte fokuserar konferensen på de senaste framstegen och erfarenhetsutbyte inom stödjande cancervård.

Konferensen ger OncoZenge en unik möjlighet att träffa ledande opinionsbildare (sk Key Opinion Leaders, KOL) från Europa och hela världen, samt dela planer för den fortsatta utvecklingen och den förväntade marknadsintroduktionen av BupiZenge™. BupiZenge™ har möjligheten att erbjuda cancerpatienter som lider av smärta i munnen en signifikant smärtlindring och förbättrad livskvalitet jämfört med dagens otillräckliga vårdstandard.

Statliga myndigheter och sjukvården har ett ökat fokus på tidig upptäckt och behandling av cancer, men även livskvalitet, vilket framgår av EU:s Mission Cancer där ett av de fyra huvudmålen är att avsevärt förbättra patienternas livskvalitet under och efter behandlingen. Myndigheter och sjukvården strävar samtidigt efter att begränsa användningen av systemiska opioider för att minska bördan för patienter och samhälle från "opioidkrisen".

Konferensens övergripande tema är att "stärka människor som drabbats av cancer och lever med toxicitet". Programmet kommer att täcka:

    •    Hemvård och utöka stödjande vård hemma eller närmare hemmet
    •    Hantering av nya toxiciteter
    •    Innovativ implementering av stödjande cancervård
    •    Kvalitetsförbättring inom stödjande vård

Ordförande för Mucositis Study Group vid MASCC, Dr. Paolo Bossi, medicinsk onkolog och docent vid Humanitas Cancer Center i Milano, Italien, är också medlem av OncoZenges Advisory Board.

"Vi är glada över att få delta i MASCC:s årliga möte 2024 och att få kontakt med ledande experter inom vårt område", säger Stian Kildal, VD på OncoZenge. "Vår planering för den kliniska fas 3-studien tillsammans med en partner fortsätter enligt plan, och vi kan därför diskutera preliminära planer för den slutliga utvecklingen och marknadsintroduktionen av BupiZenge. Med de steg vi tar mot marknaden blir det allt viktigare att skapa medvetenhet, samla stöd och feedback från ledande opinionsbildare på vår resa för att erbjuda cancerpatienter effektiv smärtkontroll. Samtidigt kommer framtida licenstagare att dra nytta av lokala referenser inom läkarkåren när de utvärderar den kommersiella möjligheten att samarbeta med OncoZenge."

BupiZenge™ – Potential to be the leading treatment for oral pain.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stian Kildal, VD, mobil: +46 76 115 3797, e-post: stian.kildal@oncozenge.se

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Redeye AB.

OncoZenge AB
Gustavslundsvägen 34, 167 51 Stockholm, Sverige
 
Om OncoZenge
OncoZenge utvecklar en ny, effektiv, säker och vältolererad behandling för oral smärta under tillstånd där de nuvarande tillgängliga behandlingsalternativen antingen inte uppnår tillräcklig smärtlindring eller är förknippade med betydande biverkningar. BupiZenge™ är en ny oral sugtablettformulering av bupivakain, ett bedövningsmedel med årtionden av klinisk erfarenhet. OncoZenges huvudindikation är oral smärta på grund av ett inflammatoriskt tillstånd som kallas oral mukosit som drabbar miljontals patienter som får cancerbehandling. Oral mukosit orsakar fysiskt och psykiskt lidande med ett stort medicinskt behov för ett effektivt, opioid-sparande behandlingsalternativ. BupiZenge™ har visat betydligt bättre smärtlindring jämfört med standardvård i denna indikation i en fas 2-studie. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).