OncoZenge – VD kommentar till avsiktsförklaring med Ensysce Biosciences, Inc

OncoZenge meddelar i dag att ha undertecknat avsiktsförklaring om samarbete med Ensysce Biosciences, Inc med mål om att accelerera BupiZenges väg till marknaden i USA.

”Som del i den strategiuppdatering OncoZenge publicerade förra veckan är vi glada att i dag annonsera avsiktsförklaringen för ett samarbete med Ensysce Biosciences, Inc. i USA. 

Ensysce delar vår vision om att BupiZenge är en potentiellt banbrytande behandling som bör nå de miljoner av patienter som lider av oral mukosit och som i dag inte har bra behandlingsalternativ. 

Ensysce har i dag en portfölj av opiater med ledande forskning och teknologi mot missbruk och överdos. Ensysce förstår således mycket väl marknaden för smärtstillande läkemedel. BupiZenge har potentiellt en mycket bra portfölj-fit som effektiv, säker, icke-opioid smärtlindring. Utöver detta har Ensysce en mycket erfaren ledningsgrupp med gedigen track record av att öppna IND (tillstånd att genomföra kliniska studier i USA), samt säkra finansiering genom icke-utspädande alternativ. 

Den samlade erfarenheten hos Ensysce Biosciences förväntas bidra med värdefulla perspektiv kring den regulatoriska vägen framåt i USA. Vår gemensamma ambition är att accelerera BupiZenges väg till marknaden”, kommenterar Stian Kildal, VD på OncoZenge
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stian Kildal, VD, mobil: +46 76 115 3797, e-mail: stian.kildal@oncozenge.se

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.
Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm
Telefon: 08-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.  

OncoZenge AB
Gustavslundsvägen 34, 167 51 Stockholm, Sverige

Om OncoZenge

OncoZenge utvecklar en ny, effektiv, säker och vältolererad behandling för oral smärta under tillstånd där de nuvarande tillgängliga behandlingsalternativen antingen inte uppnår tillräcklig smärtlindring eller är förknippade med betydande biverkningar. BupiZenge™ är en ny oral sugtablettformulering av bupivakain, ett bedövningsmedel med årtionden av klinisk erfarenhet. OncoZenges huvudindikation är oral smärta på grund av ett inflammatoriskt tillstånd som kallas oral mukosit som drabbar miljontals patienter som får cancerbehandling. Oral mukosit orsakar fysiskt och psykiskt lidande med ett stort medicinskt behov för ett effektivt, opioid-sparande behandlingsalternativ. BupiZenge™ har visat betydligt bättre smärtlindring jämfört med standardvård i denna indikation i en fas 2-studie. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).