Öppetbrev från Styrelseledamot Niclas Holmgren

Bästa aktieägare, befintliga som blivande, 

När jag först investerade i bolaget så var det för produkten, ett preparat för smärtlindring i mun och svalg. Ni som känner till mig vet att jag har lagt ner kopiösa mängder med tid att analysera och studera allt som har med bolaget, preparatet och substansen att göra. 

Att kalla till en extra bolagstämma och behöva stå helt ensam i ett börsnoterat bolag är ingen lätt uppgift men jag gör det för att jag som tidigare kommunicerat inte kunde stå bakom den slutsats som tidigare ledning kom fram till då jag anser den som direkt felaktigt. 

I och med mitt inträde i styrelsen så bör man förstå allvaret på situationen och min position jag behövt ta. Jag ser på det här projektet med mycket stort allvar, inte minst för aktieägarna som investerat, men även för patienterna och att preparatet skall tas till marknad på ett säkert och effektivt sätt.  

Jag ser målinriktat framemot den extra bolagsstämma som kommer att äga rum 8 september, då styrelsen äntligen blir fulltalig och beslutsför igen. 

Jag ber också om ursäkt över den osäkerhet ni aktieägare upplevt kring den rådande situationen.  

Som tidigare kommunicerats så ser jag andra vägar att gå än vad som föreslogs 3 augusti 

Vilket är en uppfattning som jag är övertygad delas av flera. 

Jag vill också passa på att tacka för förtroendet och det stöd jag mottagit. 

Med vänliga hälsningar 

Niclas Holmgren 

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För mer information, vänligen kontakta: Niclas Holmgren, Styrelseledamot Oncozenge, niclas.holmgren@oncozenge.se 0704-225384

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av oral mukosit. Bolagets produktkandidat BupiZenge® har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).