OncoZenge AB (publ) VD Stian Kildal fulltecknade 500,000 teckningsoptioner i bolagets optionsprogram

OncoZenge AB (publ) (“OncoZenge” eller “Bolaget”) beslutade vid en extra bolagsstämma 1 November 2023 om incitamentsprogram för styrelse och personer i ledande befattningar. Bolagets VD Stian Kildal meddelar att han fulltecknat 500,000 teckningsoptioner med lösen 5,51 kronor. Stian Kildal äger sedan tidigare 250,000 aktier direkt och via bolag.

Stian Kildal kommenterar

“OncoZenge är mycket väl positionerat för att möta ett stort och växande patientbehov för oral smärtlindring. Det känns otroligt meningsfullt att verka för att vår produkt når de miljontals patienter som i dag står utan bra alternativ.”

OncoZenges läkemedelskandidat BupiZenge® erbjuder säker, lokal smärtlindring i mun och svalg. Bolagets ledande indikation är oral mukosit, en smärtsam bieffekt av cancerbehandling, med ytterligare möjligheter för smärtlindring i andra indikationer som vid endoskopi, Burning Mouth Syndrome (BMS), vid tandvård och operationer i mun och svalg som exempelvis borttagning av tonsiller.

“Jag är övertygad om att vår forskning, utveckling av patent och potentialen för partnerskap kan ta BupiZenge® till marknaden. Givet de patientbehov som finns är jag övertygad om att vi är väl positionerade för att realisera den betydande kommersiella potentialen vi ser i BupiZenge®.”

För mer information, vänligen kontakta:
Stian Kildal, VD, +46 76 115 37 97
stian.kildal@oncozenge.se

OncoZenge AB
Gustavslundsvägen 12, 5 tr, 167 51 Stockholm, Sverige

Om OncoZenge
OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av oral mukosit. Bolagets produktkandidat BupiZenge® har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ)