Moberg Pharma bjuder in till marknadsuppdatering 25 november

STOCKHOLM, den 23 november 2020 – Den 25 november 2020 klockan 12.00 (CET) inbjuds investerare, analytiker och journalister till att delta vid en digital företagspresentation.  Moberg Pharma offentliggjorde nyligen avsikten att dela ut dotterbolaget OncoZenge genom en Lex ASEA-utdelning för att sedan notera bolaget på Nasdaq First North Growth Market, samt säkerställde finansiering både för OncoZenge och Moberg Pharma.

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas VD Anna Ljung samt styrelseordförande Peter Wolpert. Presentationen kommer att hållas på svenska.

Datum:          Onsdag 25 november, 2020
Tid:                12:00 – 13:00 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen använd följande länk:
https://zoom.us/webinar/register/WN_EQZwZq8dTiugFJjacf7IeQ 

Presentationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
http://www.mobergpharma.se/investerare/kalenderpresentationer

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med nyligen avslutade fas 3-studier av fler än 800 patienter. I pipeline finns även projektet BUPI för smärtlindring vid oral mukosit som planeras att knoppas av i det separata bolaget OncoZenge. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020 som avses avknoppas från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. Förberedelser pågår för fas 3 av BupiZenge®, efter ledande fas 2-data för smärtlindring hos patienter med oral mukosit.

För ytterligare information kontakta:
Anna Ljung, VD, Telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076 – 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se