VD köper aktier i OncoZenge

OncoZenge AB (publ) (“OncoZenge” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets nyligen utnämnde VD, Stian Kildal, har förvärvat 100,000 aktier i Bolaget till ett totalt värde om 298,570 SEK.

OncoZenge VD Stian Kildal förvärvade den 20:e och 21:a september 2023 totalt 100,000 aktier till en snittkurs på 2,99 kronor per aktie. Stian Kildal äger efter transaktionerna 250,000 aktier direkt och via bolag.

Stian Kildal kommenterar

OncoZenge har gått på några käftsmällar men är positionerad för att adressera ett stort och växande behov för oral smärtlindring. Det känns otroligt meningsfullt att verka för att vår produkt når miljontals patienter som i dag står utan bra alternativ. Samtidigt är jag övertygad om att vår forskning, utveckling av patent och potentialen för partnerskap kan ta BupiZenge® till marknaden, och därmed realisera den betydande kommersiella potentialen i bolaget.“

För mer information, vänligen kontakta:
Stian Kildal, VD, +46 (0) 76 115 37 97, stian.kildal@oncozenge.se

OncoZenge AB
Gustavslundsvägen 12, 5 tr 167 51 Stockholm, Bromma, Sverige

Om OncoZenge 
OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av oral mukosit. Bolagets produktkandidat BupiZenge® har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).