OncoZenge anlitar Åsa Nilsson som klinisk prövningsledare

Stockholm, Sweden – April 9 2024 – OncoZenge AB (publ), ett ledande läkemedelsföretag som utvecklar BupiZenge™, en innovativ, icke-opioidbaserad behandling för oral smärta, meddelar idag att Åsa Nilsson anlitas som klinisk prövningsledare.

Som tidigare kommunicerats är strategin och fokus för OncoZenge att planera för ett pivotalt fas 3-program för europeiskt marknadsgodkännande av BupiZenge™, tillsammans med en partner. Företaget utvärderar fortfarande de bästa partneralternativen och projektplanerna, men gläds över att kunna bekräfta att Åsa Nilsson nu anlitats som klinisk prövningsledare till stöd för OncoZenges roll som sponsor för projektet, samt för att leda företagets arbete med att övervaka studien.

Åsa Nilsson har arbetat inom läkemedelsindustrin i över 25 år. Hon började sin karriär som biomedicinsk forskare och har arbetat med kliniska prövningar de senaste 20 åren som klinisk prövningsledare. Åsa har erfarenhet från koordinering och ledande roller inom flera terapiområden och indikationer, och under de senaste två åren har hon stöttat bioteknikföretag i deras sponsoransvar. Hon har erfarenhet från både kontraktsforskningsorganisationer (CROs) och läkemedelsföretag.

"Vi är glada att välkomna Åsa till OncoZenge-teamet", säger Stian Kildal, VD för OncoZenge. "Åsa har en gedigen och relevant erfarenhet som säkerställer att OncoZenge kan axla sitt ansvar som sponsor för det pivotala fas 3-programmet mot ett europeiskt godkännande. Att Åsa har tidigare erfarenhet av BupiZenge-projektet är ytterligare en fördel, och kommer bidra till att vi kan agera beslutsamt och effektivt när vi väl har slutfört vårt partnerval för programmet", avslutar Stian.
 
 
BupiZenge™ – Potential to be the leading treatment for oral pain.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stian Kildal, VD, mobil: +46 76 115 3797, e-post: stian.kildal@oncozenge.se
 
Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).
 
OncoZenge AB
Gustavslundsvägen 34, 167 51 Stockholm, Sverige

Om OncoZenge
OncoZenge utvecklar en ny, effektiv, säker och vältolererad behandling för oral smärta under tillstånd där de nuvarande tillgängliga behandlingsalternativen antingen inte uppnår tillräcklig smärtlindring eller är förknippade med betydande biverkningar. BupiZenge™ är en ny oral sugtablettformulering av bupivakain, ett bedövningsmedel med årtionden av klinisk erfarenhet. OncoZenges huvudindikation är oral smärta på grund av ett inflammatoriskt tillstånd som kallas oral mukosit som drabbar miljontals patienter som får cancerbehandling. Oral mukosit orsakar fysiskt och psykiskt lidande med ett stort medicinskt behov för ett effektivt, opioid-sparande behandlingsalternativ. BupiZenge™ har visat betydligt bättre smärtlindring jämfört med standardvård i denna indikation i en fas 2-studie. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).