OncoZenge utökar styrelsen med Hilde Furberg

OncoZenge AB (publ), Moberg Pharma AB (publ):s dotterbolag, har på extra bolagsstämma idag beslutat om att utöka styrelsen med Hilde Furberg inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market, vilket planeras ske under det första kvartalet 2021.

Hilde Furberg (född 1958) representerar Linc AB och är en oberoende konsult och en professionell styrelseledamot. Hon har bred ledarskapserfarenhet från sina över 35 år inom försäljning, marknadsföring, strategi och generella ledningsroller inom läkemedel och bioteknik. Hennes erfarenhet är inom olika områden inom specialvård och från små till stora globala företag. Hilde har arbetat i företag som Baxter och Genzyme, och hon var senast europeisk chef för Sällsynta Sjukdomar för Sanofi Genzyme. Hilde har också varit styrelseledamot i Probi, Pronova, Clavis, Algeta, BerGenBio, CombiGene och styrelseordförande för BluePrint Genetics. Hon är för närvarande industriell rådgivare för Investinor och styrelseledamot i Calliditas, PCI Biotech och Tappin. Hilde har en civilingenjörsexamen från Oslo universitet, Norge.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med nyligen avslutade fas 3-studier av fler än 800 patienter. I pipeline finns även projektet BUPI för smärtlindring vid oral mukosit som planeras att knoppas av i det separata bolaget OncoZenge. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020 som avses avknoppas från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. Förberedelser pågår för fas 3 av BupiZenge®, efter ledande fas 2-data för smärtlindring hos patienter med oral mukosit.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD Moberg Pharma, telefon: 0707 66 60 30, e-mail: anna.ljung@mobergpharma.se
Pirkko Tamsen, VD OncoZenge, telefon: 0760 09 84 99, e-mail: pirkko.tamsen@oncozenge.se

Denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2020 klockan 08.00 CET genom kontaktpersonerna ovan.