OncoZenge publicerar rapport om BupiZenge™ och otillfredsställda medicinska behov

Stockholm, Sweden – April 25 2024 – OncoZenge AB (publ), ett ledande läkemedelsföretag som utvecklar BupiZenge™, en innovativ, icke-opioidbaserad behandling för oral smärta, publicerar i dag en rapport som beskriver möjligheten att bidra till kritiska otillfredsställda medicinska behov inom cancervård.

Smärta är en av de främsta orsakerna till avbrott i cancerbehandlingar och har en stor negativ påverkan på livskvaliteten för patienterna under kemoterapi och strålbehandling.

BupiZenge™ är unikt positionerat för att hjälpa miljontals patienter med att lindra sin munsmärta som härrör från oral mukosit, en vanlig och mycket svår biverkning av cancerbehandlingar.

OncoZenge är glada över att kunna erbjuda denna rapport som beskriver de otillfredsställda medicinska behoven vid behandling av smärta i mun och hals inom cancervård, inklusive en översikt över de aktuella behandlingsregimerna och de smärta och livskvalitetsutmaningar som patienterna står inför. Rapporten har utarbetats internt på OncoZenge med stöd av medlemmar av OncoZenges Advisory Board.

Stian Kildal, VD för OncoZenge kommenterar, "Som en del av våra ansträngningar att öka transparensen kring möjligheten framför oss är vi glada att kunna erbjuda denna rapport. Den beskriver sjukdomen, nuvarande vårdstandard och forskningsbakgrunden till vår övertygelse att BupiZenge har potentialen att inta rollen som förstahandsbehandling för vår valda indikation, behandling av smärta från oral mukosit inom cancervården.”

Ladda ner rapporten, som finns på engelska, från detta pressmeddelande eller genom att besöka: https://oncozenge.se/wp-content/uploads/2024/04/Report-The-Case-for-BupiZenge.pdf 

BupiZenge™ – Potential to be the leading treatment for oral pain.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stian Kildal, VD, mobil: +46 76 115 3797, e-post: stian.kildal@oncozenge.se
 
Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).
 
OncoZenge AB
Gustavslundsvägen 34, 167 51 Stockholm, Sverige

Om OncoZenge
OncoZenge utvecklar en ny, effektiv, säker och vältolererad behandling för oral smärta under tillstånd där de nuvarande tillgängliga behandlingsalternativen antingen inte uppnår tillräcklig smärtlindring eller är förknippade med betydande biverkningar. BupiZenge™ är en ny oral sugtablettformulering av bupivakain, ett bedövningsmedel med årtionden av klinisk erfarenhet. OncoZenges huvudindikation är oral smärta på grund av ett inflammatoriskt tillstånd som kallas oral mukosit som drabbar miljontals patienter som får cancerbehandling. Oral mukosit orsakar fysiskt och psykiskt lidande med ett stort medicinskt behov för ett effektivt, opioid-sparande behandlingsalternativ. BupiZenge™ har visat betydligt bättre smärtlindring jämfört med standardvård i denna indikation i en fas 2-studie.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).