OncoZenge AB (publ) styrelse fulltecknade i bolagets optionsprogram

OncoZenge AB (publ) (“OncoZenge” eller “Bolaget”) beslutade vid en extra bolagsstämma 1:e November om incitamentsprogram för styrelse och personer i ledande befattningar. Bolagets styrelse meddelar att de har fulltecknat sina respektive teckningsoptioner.

Daniel Ehrenstråhle, styrelseordförande, tecknar 350,000 teckningsoptioner och kommenterar

“Jag tackar våra ägare för detta förtroende, och jag ser en enorm kraft i teamet att fortsätta arbetet med att ta vår produkt till marknaden.”

Christoph Nowak, styrelseledamot, tecknar 350,000 teckningsoptioner och tillägger

“Potentialen i OncoZenges läkemedelskandidat är enorm, och jag ser en tydlig väg framåt för att göra BupiZenge tillgängligt för en patientpopulation som idag utsätts för stort lidande som också är förknippat med stora hälsoekonomiska kostnader. Jag är mycket imponerad av Stian Kildals ledarskap och det stora engagemanget hos den nya styrelsen och våra samarbetspartners."

Christoph Nowak äger sedan tidigare 27,000 aktier i bolaget.

Niclas Holmgren, styrelseledamot, tecknar 350,000 teckningsoptioner.

“Det glädjer mig att samtliga i styrelsen och VD delar min uppfattning att OncoZenge möter ett stort patientbehov, med potential att nå en miljardmarknad. Med detta har vi säkerställt att samtliga har starka incitament att nå denna potential", avslutar Niclas.

Niclas Holmgren äger sedan tidigare 1,277,023 aktier i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Ehrenstråhle, Styrelseordförande, e-mail: daniel.ehrenstrahle@oncozenge.se                             

Christoph Nowak, Styrelseledamot, e-mail: christoph.nowak@oncozenge.se 

Niclas Holmgren, Styrelseledamot, telefon +46 704 22 53 84, e-mail: niclas.holmgren@oncozenge.se

OncoZenge AB
Gustavslundsvägen 12, 5 tr, 167 51 Stockholm, Sverige

Om OncoZenge
OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av oral mukosit. Bolagets produktkandidat BupiZenge® har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).