OncoZenge lämnar in patentansökan för stärkt IP skydd för BupiZenge™

Stockholm, 7 februari 2024 – OncoZenge AB (publ) meddelar i dag att bolaget har lämnat in en ny patentansökan till Patent och Registreringsverket (PRV). Patentet stärker skyddet av andra generationens BupiZenge™ och innovationerna som skett i samband med omformuleringsarbetet. Det nya patentet kommer ge stärkt IP skydd för strategiska partner och licenstagare vid ett godkännande.

I linje med OncoZenges strategi har möjligheterna analyserats för patent som ytterligare stärker skyddet för andra generationens formulering av BupiZenge™ specifikt, såväl som för smärtlindrande sugtabletter generellt. 
 
Efter analys av patentsituationen, och i samråd med experter och jurister, kan bolaget i dag bekräfta att en ny patentansökan skickats in. Patentansökan baseras på insikter och innovationer som skett i arbetet med nya formuleringar av produkten, och lämnades in till svenska Patent och Registreringsverket (PRV) den 7 februari 2024. 
 
Marie Mannerlöf, PhD, Europeiskt patentombud och VD för Imariel AB kommenterar ”Samarbetet med OncoZenge har varit utmärkt och de har generat värdefull data som förstärker våra möjligheter att erhålla patent för BupiZenge™ globalt. Vi har nu lämnat in en prioritetsgrundande patentansökan och kommer att gå vidare internationellt och säkerställa skydd på de strategiskt viktiga marknaderna”.
 
Stian Kildal, VD för OncoZenge kommenterar ”Vi har redan i dag ett starkt patentskydd men ser mycket positivt på möjligheten att både stärka, förlänga och geografiskt bredda IP skyddet för våra innovationer inom oral smärtlindring. För både OncoZenge och våra potentiella licenstagare innebär ett förlängt patentskydd sannolikt stora kommersiella värden över tid.”
 
I och med den nya patentsanökan kommer BupiZenge™ som smärtlindring för oral mukosit, eller eventuella framtida varianter av BupiZenge™ för andra tillämpningar, vara patentskyddat till 2045, förutsatt ett beviljande.
 
BupiZenge™ – Potential to be the leading treatment for oral pain.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stian Kildal, VD, mobil: +46 76 115 3797, e-mail: stian.kildal@oncozenge.se
 
Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).
 
OncoZenge AB
Gustavslundsvägen 34, 167 51 Stockholm, Sverige
 
Om OncoZenge
OncoZenge utvecklar en ny, effektiv, säker och vältolererad behandling för oral smärta under tillstånd där de nuvarande tillgängliga behandlingsalternativen antingen inte uppnår tillräcklig smärtlindring eller är förknippade med betydande biverkningar. BupiZenge™ är en ny oral sugtablettformulering av bupivakain, ett bedövningsmedel med årtionden av klinisk erfarenhet. OncoZenges huvudindikation är oral smärta på grund av ett inflammatoriskt tillstånd som kallas oral mukosit som drabbar miljontals patienter som får cancerbehandling. Oral mukosit orsakar fysiskt och psykiskt lidande med ett stort medicinskt behov för ett effektivt, opioid-sparande behandlingsalternativ. BupiZenge™ har visat betydligt bättre smärtlindring jämfört med standardvård i denna indikation i en fas 2-studie. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).