OncoZenge Årsredovisning för 2020 offentliggjord

OncoZenge årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.oncozenge.se

Denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2021 klockan 08.00 CET genom kontaktpersonerna nedan.

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020 som avses avknoppas från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. Förberedelser pågår för fas 3 av BupiZenge®, efter ledande fas 2-data för smärtlindring hos patienter med oral mukosit.

För mer information, vänligen kontakta:
Pirkko Tamsen, VD OncoZenge, telefon: 0760 09 84 99, e-mail: pirkko.tamsen@oncozenge.se
Mark Beveridge, CFO, telefon: 0768 05 82 88, e-post: mark.beveridge@oncozenge.se