2023-08-01

Kallelse till extra bolagsstämma i OncoZenge AB (publ)

Aktieägarna i OncoZenge AB (publ), org.nr 559261-9968 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 augusti 2023 klockan 14.00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm.  

Läs hela

2023-08-01

Försening i utvecklingsarbetet för BupiZenge®

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) meddelar att den nya formuleringen av bolagets produktkandidat BupiZenge[®] behöver justeras med avseende på en ingående icke aktiv komponent, på grund av att en förorening utvecklas i tabletten efter produktion. Detta får konsekvenser både för tidslinjen för den planerade patientstudien och bolagets kapitalbehov. Styrelsen överväger nu olika strategiska alternativ för att på bästa sätt tillvarata aktieägarnas intressen.

Läs hela

2023-08-01

Kommuniké från OncoZenges årsstämma den 31 maj 2023

STOCKHOLM den 31 maj 2023. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag enligt nedan.

Läs hela

2023-08-01

OncoZenge AB delårsrapport jan – mar 2023

VÅRT ARBETE MED NY FORMULERING OCH FÖRBEREDELSER FÖR NÄSTA KLINISKA STUDIE AV BUPIZENGE[® ]FORTLÖPER

Läs hela