2021-04-26

Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB (publ)

Aktieägarna i OncoZenge AB (publ) (org.nr 559261-9968) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021.

Läs hela

2021-04-12

OncoZenge utser Dr. Markus Jerling till Chief Medical Officer

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) kan idag meddela att Dr. Markus Jerling blir ny Chief Medical Officer på OncoZenge. Dr. Jerling kommer att ingå i ledningsgruppen.

Läs hela

2021-03-18

OncoZenge meddelar sista dag för handel i BTA

Företrädesemissionen i OncoZenge AB (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ersättas med aktier. Sista dag för handel med BTA infaller den 23 mars 2021 och stoppdag hos Euroclear för omvandlingen av BTA till aktier är den 25 mars 2021. De nya aktierna kommer att bokas in på respektive aktieägares VP-konto/depå den 29 mars 2021 och första dag för handel i de nya aktierna på Nasdaq First North Growth Market blir således den 29 mars 2021.

Läs hela

2021-03-09

OncoZenges företrädesemission kraftigt övertecknad och inga emissionsgarantier har utnyttjats

Styrelsen för OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för OncoZenges aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 29 januari 2021 med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 21 januari 2021. Utfallet visar att totalt 5 349 884 aktier, motsvarande cirka 91 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades totalt 10 491 238 aktier, motsvarande cirka 179 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således övertecknad med cirka 170 procent och inga emissionsgarantier har behövt utnyttjas. OncoZenge tillförs därmed cirka 60 MSEK inom ramen för Företrädesemissionen före avdrag för emissionskostnader.

Läs hela