2021-02-15

Sista dag för handel med rätt att erhålla teckningsrätter är idag den 15 februari 2021

Sista dag för handel i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter i OncoZenge AB:s (publ) förestående företrädesemission är idag den 15 februari 2021. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med imorgon den 16 februari 2021 och avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 17 februari 2021.

Läs hela

2021-02-12

Idag inleds handeln av OncoZenges aktie på Nasdaq First North Growth Market

OncoZenge AB (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market inleds i dag under kortnamn ”ONCOZ” med ISIN:  SE0015504097.

Läs hela

2021-02-10

OncoZenge har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

OncoZenge AB (publ) har idag erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm avseende upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dagen för handel i OncoZenges aktier blir på fredag den 12 februari 2021.

Läs hela

2021-02-08

OncoZenge har erhållit villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör prospekt

OncoZenge AB (publ) har idag erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm, innehållande sedvanliga villkor, avseende upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Vidare har prospektet avseende OncoZenges notering samt dess fullt garanterade företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Första dagen för handel i OncoZenges aktier avses bli den 12 februari 2021.

Läs hela