2021-11-22

Kallelse till extra bolagsstämma i OncoZenge AB (publ)

Aktieägarna i OncoZenge AB (publ) (org.nr 559261-9968) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 december 2021.

Läs hela

2021-11-16

OncoZenge AB delårsrapport januari – september 2021 i sammandrag

PLANERING AV FAS III-STUDIEN PÅGÅR

Läs hela

2021-11-04

OncoZenges valberedning utsedd

STOCKHOLM, den 4 november 2021. I enlighet med beslut på årsstämman den 18 maj 2021 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 25 maj 2021, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.

Läs hela

2021-09-29

Skatteverket meddelar fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Moberg Pharma AB:s utdelning av aktier i OncoZenge AB

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) meddelar att Skatteverket har publicerat ett meddelande om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Moberg Pharma AB:s utdelning år 2021 av aktier i OncoZenge.

Läs hela