2022-02-15

OncoZenge inleder toxicitetsstudie, samt meddelar förändringar i det kliniska programmet

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) påbörjar idag dosering i en toxicitets-studie för produktkandidaten BupiZenge[®]. Studien är utformad utifrån rådgivande möte med svenska Läkemedelsverket och syftar till att dokumentera säkerheten vid upprepad oral topikal administration av bupivakain.

Läs hela

2021-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i OncoZenge den 7 december 2021

STOCKHOLM den 7 december 2021. Vid dagens extra bolagsstämma i OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets VD och vissa nyckelpersoner.

Läs hela

2021-11-22

Paul de Potocki ny VD för OncoZenge

Styrelsen i OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) har utsett Paul de Potocki som ny VD för OncoZenge med tillträde 22 november 2021. Paul förstärker teamet med sin mångåriga kommersialiserings- och affärsutvecklingserfarenhet samtidigt som avgående VD Pirkko Tamsen fortsätter att arbeta operativt i bolaget på deltid, bland annat med planering av den kommande registreringsgrundande fas-3 studien i Europa.  

Läs hela

2021-11-22

Kallelse till extra bolagsstämma i OncoZenge AB (publ)

Aktieägarna i OncoZenge AB (publ) (org.nr 559261-9968) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 december 2021.

Läs hela