2021-11-22

Paul de Potocki ny VD för OncoZenge

Styrelsen i OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) har utsett Paul de Potocki som ny VD för OncoZenge med tillträde 22 november 2021. Paul förstärker teamet med sin mångåriga kommersialiserings- och affärsutvecklingserfarenhet samtidigt som avgående VD Pirkko Tamsen fortsätter att arbeta operativt i bolaget på deltid, bland annat med planering av den kommande registreringsgrundande fas-3 studien i Europa.  

Läs hela

2021-11-22

Kallelse till extra bolagsstämma i OncoZenge AB (publ)

Aktieägarna i OncoZenge AB (publ) (org.nr 559261-9968) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 december 2021.

Läs hela

2021-11-16

OncoZenge AB delårsrapport januari – september 2021 i sammandrag

PLANERING AV FAS III-STUDIEN PÅGÅR

Läs hela

2021-11-04

OncoZenges valberedning utsedd

STOCKHOLM, den 4 november 2021. I enlighet med beslut på årsstämman den 18 maj 2021 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 25 maj 2021, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.

Läs hela