2021-02-08

OncoZenge har erhållit villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör prospekt

OncoZenge AB (publ) har idag erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm, innehållande sedvanliga villkor, avseende upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Vidare har prospektet avseende OncoZenges notering samt dess fullt garanterade företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Första dagen för handel i OncoZenges aktier avses bli den 12 februari 2021.

Läs hela

2021-02-08

Rättelse avseende ISIN-kod för aktien i prospektet

I prospektet som offentliggjordes tidigare idag avseende OncoZenge AB:s (publ) företrädesemission samt listning på Nasdaq First North Growth Market har noterats att ISIN-koden för aktien är felaktigt angiven. Den korrekta ISIN-koden för aktien är SE0015504097.

Läs hela

2021-01-29

Villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen i OncoZenge, tidplan för OncoZenges notering och avstämningsdag för Lex Asea

OncoZenge AB (publ), Moberg Pharmas dotterbolag, meddelade den 16 november 2020 att bolaget säkerställt finansiering om totalt cirka 70 MSEK inför avknoppning och särnotering på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsen i Moberg Pharma har idag beslutat att avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i OncoZenge ska vara den 5 februari 2021. Styrelsen i OncoZenge har idag, med stöd av bemyndigande från en extra bolagsstämma den 21 januari 2021, beslutat om villkoren i företrädesemissionen om cirka 60 MSEK (”Företrädesemissionen”). Därtill offentliggörs en indikativ tidplan för både Företrädesemissionen och noteringsprocessen på Nasdaq First North Growth Market, där första dag för handel beräknas bli den 12 februari 2021.

Läs hela

2021-01-28

OncoZenge Årsredovisning för 2020 offentliggjord

OncoZenge årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.oncozenge.se

Läs hela