2023-11-02

OncoZenge AB (publ) styrelse fulltecknade i bolagets optionsprogram

OncoZenge AB (publ) (“OncoZenge” eller “Bolaget”) beslutade vid en extra bolagsstämma 1:e November om incitamentsprogram för styrelse och personer i ledande befattningar. Bolagets styrelse meddelar att de har fulltecknat sina respektive teckningsoptioner.

Läs hela

2023-11-02

Kommuniké från OncoZenges extra bolagsstämma den 1 november 2023

STOCKHOLM den 1 november 2023. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) höll idag extra bolagstämma. Bolagsstämman beslutade att anta incitamentsprogram 2023/2025:1 för styrelseledamöter och incitamentsprogram 2023/2025:2 för medarbetare samt att välja Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Ida Sparrfeldt som huvudansvarig revisor.

Läs hela

2023-11-02

OncoZenge AB (publ) VD Stian Kildal fulltecknade 500,000 teckningsoptioner i bolagets optionsprogram

OncoZenge AB (publ) (“OncoZenge” eller “Bolaget”) beslutade vid en extra bolagsstämma 1 November 2023 om incitamentsprogram för styrelse och personer i ledande befattningar. Bolagets VD Stian Kildal meddelar att han fulltecknat 500,000 teckningsoptioner med lösen 5,51 kronor. Stian Kildal äger sedan tidigare 250,000 aktier direkt och via bolag.

Läs hela

2023-11-02

OncoZenge AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden 1 januari 2023 – 30 september 2023

OncoZenge AB (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden 1 januari 2023 – 30 september 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Läs hela