2023-04-28

Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB (publ)

Aktieägarna i OncoZenge AB (publ), org.nr 559261-9968 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2023 klockan 13.00 på Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma.  

Läs hela

2023-04-28

OncoZenge AB bokslutskommuniké 2022

FRAMGÅNGSRIKT ARBETE MED NY FORMULERING AV BUPIZENGE, FÖRBEREDELSER FÖR NÄSTA KLINISKA STUDIE ENLIGT PLAN

Läs hela

2023-04-28

OncoZenge AB delårsrapport jan-sep 2022

FRAMSTEG MED OMFORMULERINGSARBETET, DETALJPLANERING AV NÄSTA KLINISKA STUDIE

Läs hela

2023-04-28

OncoZenges valberedning utsedd

STOCKHOLM, den 21 oktober 2022. I enlighet med beslut på årsstämman den 30 juni 2022 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning.

Läs hela