2022-06-30

Kommuniké från OncoZenges årsstämma den 30 juni 2022

STOCKHOLM den 30 juni 2022. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag enligt nedan.

Läs hela

2022-06-08

OncoZenge årsredovisning för räkenskapsåret 2021 offentliggjord

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.oncozenge.se

Läs hela

2022-05-31

Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB (publ)

Aktieägarna i OncoZenge AB (publ), org.nr 559261-9968 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2022.

Läs hela

2022-05-17

OncoZenge AB delårsrapport jan-mar 2022

UTVECKLINGSPROGRAMMET FÖLJDE PLAN UNDER FÖRSTA KVARTALET, MED VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR EFTER PERIODENS UTGÅNG

Läs hela