2022-04-12

OncoZenge avbryter den planerade patientstudien med BupiZenge®

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) har beslutat att avbryta den farmakokinetiska patientstudien med BupiZenge[®] som bolaget avsett att starta under första halvåret. Orsaken är att ny information och data sammantaget gör att den nuvarande kliniska utvecklingsplanen med befintlig produktformulering bedöms utgöra en potentiell patientsäkerhetsrisk. Bolaget kommer nu att utarbeta en uppdaterad plan för projektets och bolagets möjliga vägar framåt.

Läs hela

2022-02-15

OncoZenge AB bokslutskommuniké 2021

PLANERING AV DET FINALA UTVECKLINGSPROGRAMMET FORTLÖPER

Läs hela

2022-02-15

OncoZenge inleder toxicitetsstudie, samt meddelar förändringar i det kliniska programmet

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) påbörjar idag dosering i en toxicitets-studie för produktkandidaten BupiZenge[®]. Studien är utformad utifrån rådgivande möte med svenska Läkemedelsverket och syftar till att dokumentera säkerheten vid upprepad oral topikal administration av bupivakain.

Läs hela

2021-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i OncoZenge den 7 december 2021

STOCKHOLM den 7 december 2021. Vid dagens extra bolagsstämma i OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets VD och vissa nyckelpersoner.

Läs hela