2020-11-23

Moberg Pharma bjuder in till marknadsuppdatering 25 november

STOCKHOLM, den 23 november 2020 – Den 25 november 2020 klockan 12.00 (CET) inbjuds investerare, analytiker och journalister till att delta vid en digital företagspresentation.  Moberg Pharma offentliggjorde nyligen avsikten att dela ut dotterbolaget OncoZenge genom en Lex ASEA-utdelning för att sedan notera bolaget på Nasdaq First North Growth Market, samt säkerställde finansiering både för OncoZenge och Moberg Pharma.

Läs hela

2020-11-23

OncoZenge säkerställer finansiering om ca 70 MSEK inför avknoppning och särnotering

 Moberg Pharmas dotterbolag OncoZenge har erhållit bindande åtaganden avseende en riktad emission av aktier om 10 MSEK samt en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om ca 60 MSEK. Investerarna, som inkluderar John Fällström, Linc AB och Moberg Pharmas största aktieägare Östersjöstiftelsen, tecknar aktier i den riktade emissionen och har förbundit sig att teckna sina andelar samt garantera resterande del av företrädesemissionen i OncoZenge.

Läs hela

2020-11-23

Moberg Pharma avser att dela ut och särnotera BupiZenge[®] (BUPI)

Styrelsen i Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag avsikten att dela ut verksamheten BupiZenge[®] (BUPI) till aktieägarna i Moberg Pharma genom att dela ut 90 procent av aktierna i ett dotterbolag (under namnändring till OncoZenge AB) genom en så kallad Lex ASEA-utdelning, och kallar till extra bolagsstämma för att besluta därom. Verksamheten består i att utveckla projektet BUPI under varumärket BupiZenge[®] för behandling av Oral Mukosit. Moberg Pharma bedömer att kapitalbehovet för att ta BupiZenge[®] genom fas 3 uppgår till ca 60 miljoner kronor. Moberg Pharma utvärderar därför möjligheten att dela ut OncoZenge enligt Lex Asea och notera dess aktier på Nasdaq First North Growth Market. Moberg Pharma har anlitat Erik Penser Bank för att undersöka förutsättningarna för en finansiering av OncoZenge som ett separat bolag.

Läs hela