2021-05-25

Kommuniké från OncoZenges årsstämma den 25 maj 2021

STOCKHOLM den 25 maj 2021. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med vissa större aktieägares och styrelsens förslag enligt nedan.

Läs hela

2021-05-25

OncoZenge offentliggör delårsrapport för januari-mars 2021

VI FÖRBEREDER MED FULL KRAFT DEN REGISTERINGSGRUNDANDE FAS III-STUDIEN FÖR BUPIZENGE[®] I EUROPA

Läs hela

2021-05-25

Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB (publ)

Aktieägarna i OncoZenge AB (publ) (org.nr 559261-9968) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021.

Läs hela

2021-05-25

OncoZenge utser Dr. Markus Jerling till Chief Medical Officer

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) kan idag meddela att Dr. Markus Jerling blir ny Chief Medical Officer på OncoZenge. Dr. Jerling kommer att ingå i ledningsgruppen.

Läs hela