2020-11-06

Moberg Pharma avser att dela ut och särnotera BupiZenge[®] (BUPI)

Styrelsen i Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag avsikten att dela ut verksamheten BupiZenge[®] (BUPI) till aktieägarna i Moberg Pharma genom att dela ut 90 procent av aktierna i ett dotterbolag (under namnändring till OncoZenge AB) genom en så kallad Lex ASEA-utdelning, och kallar till extra bolagsstämma för att besluta därom. Verksamheten består i att utveckla projektet BUPI under varumärket BupiZenge[®] för behandling av Oral Mukosit. Moberg Pharma bedömer att kapitalbehovet för att ta BupiZenge[®] genom fas 3 uppgår till ca 60 miljoner kronor. Moberg Pharma utvärderar därför möjligheten att dela ut OncoZenge enligt Lex Asea och notera dess aktier på Nasdaq First North Growth Market. Moberg Pharma har anlitat Erik Penser Bank för att undersöka förutsättningarna för en finansiering av OncoZenge som ett separat bolag.

Läs hela