2023-05-31

Kommuniké från OncoZenges årsstämma den 31 maj 2023

STOCKHOLM den 31 maj 2023. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag enligt nedan.

Läs hela

2023-05-31

OncoZenge AB delårsrapport jan – mar 2023

VÅRT ARBETE MED NY FORMULERING OCH FÖRBEREDELSER FÖR NÄSTA KLINISKA STUDIE AV BUPIZENGE[® ]FORTLÖPER

Läs hela

2023-05-31

OncoZenge erhåller svar från regulatoriska myndigheter i Europa och USA

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) meddelar att bolaget tidigare under året erhållit svar från EMA och nu även fått svar från FDA avseende bolagets utvecklingsprogram. FDAs ställer högre krav än den europeiska myndigheten, vilket får konsekvenser för utvecklingskostnaderna både före och under kliniska fas III-studier av BupiZenge[®]

Läs hela

2023-05-31

OncoZenge årsredovisning för räkenskapsåret 2022 offentliggjord

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) årsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.oncozenge.se

Läs hela