2022-08-25

Goda resultat från OncoZenges toxicitets- och säkerhetsstudie för BupiZenge®

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) meddelar att bolagets toxstudie med bupivakain visar god säkerhetsmarginal för planerad dosering av BupiZenge[®] vid kontinuerlig behandling över sex veckor.

Läs hela

2022-08-16

OncoZenge AB delårsrapport jan-jun 2022

ARBETE MED ATT UTVECKLA EN NY FORMULERING AV BUPIZENGE[®] PÅGÅR

Läs hela

2022-06-30

Kommuniké från OncoZenges årsstämma den 30 juni 2022

STOCKHOLM den 30 juni 2022. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag enligt nedan.

Läs hela

2022-06-08

OncoZenge årsredovisning för räkenskapsåret 2021 offentliggjord

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.oncozenge.se

Läs hela