2023-11-30

OncoZenge byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

STOCKHOLM, den 30 november 2023 – OncoZenge AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: ONCOZ) meddelar idag att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Läs hela

2023-11-30

OncoZenge – VD kommentar till avsiktsförklaring med Ensysce Biosciences, Inc

OncoZenge meddelar i dag att ha undertecknat avsiktsförklaring om samarbete med Ensysce Biosciences, Inc med mål om att accelerera BupiZenges väg till marknaden i USA.

Läs hela

2023-11-30

OncoZenge tillhandahåller strategiuppdatering

Den 21 november meddelade OncoZenge AB (publ) betydande framsteg i utvecklingen av BupiZenge™, ett nytt opioidfritt, oralt smärtstillande läkemedel. Mot bakgrund av detta ger OncoZenge följande strategiuppdatering med fokus på marknadspotential och strategiska partnerskap för att påskynda BupiZenge™:s väg till marknadsgodkännande.

Läs hela

2023-11-30

OncoZenge – Den nya formuleringen av BupiZenge™ är ren

OncoZenge kan idag meddela att resultaten av omfattande analyser av den justerade formuleringen av BupiZenge™ visar att den är ren. Stabilitetsstudier kommer nu att fortsätta som planerat. Bolaget vidhåller att en ren och stabil produkt har ett stort kommersiellt värde för potentiella licenstagare och strategiska partners.

Läs hela