2022-11-15

OncoZenge AB delårsrapport jan-sep 2022

FRAMSTEG MED OMFORMULERINGSARBETET, DETALJPLANERING AV NÄSTA KLINISKA STUDIE

Läs hela

2022-10-21

OncoZenges valberedning utsedd

STOCKHOLM, den 21 oktober 2022. I enlighet med beslut på årsstämman den 30 juni 2022 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning.

Läs hela

2022-08-25

Goda resultat från OncoZenges toxicitets- och säkerhetsstudie för BupiZenge®

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) meddelar att bolagets toxstudie med bupivakain visar god säkerhetsmarginal för planerad dosering av BupiZenge[®] vid kontinuerlig behandling över sex veckor.

Läs hela

2022-08-16

OncoZenge AB delårsrapport jan-jun 2022

ARBETE MED ATT UTVECKLA EN NY FORMULERING AV BUPIZENGE[®] PÅGÅR

Läs hela