All press releases

2024-06-04 | Press release

OncoZenge participates in MASCC cancer care conference June 27-29

2024-06-04 | Press release

OncoZenge deltar i MASCC-konferensen om cancervård 27-29 juni

2024-04-26 | Press release

OncoZenge Appoints Anna Asplind as Phase 3 Program Manager

2024-04-26 | Press release

OncoZenge anlitar Anna Asplind som Fas 3 Programledare

2024-04-25 | Press release

OncoZenge Releases Paper on BupiZenge™ Addressing Unmet Medical Needs

2024-04-25 | Press release

OncoZenge publicerar rapport om BupiZenge™ och otillfredsställda medicinska behov

2024-04-09 | Press release

OncoZenge Appoints Åsa Nilsson as Clinical Research Manager

2024-04-09 | Press release

OncoZenge anlitar Åsa Nilsson som klinisk prövningsledare

2024-04-08 | Press release

OncoZenge Announces Dr. Paolo Bossi as New Member of the Advisory Board

2024-04-04 | Press release

OncoZenge Announces Read-out of Positive Stability Data for BupiZenge™

2024-04-04 | Press release

OncoZenge erhåller positiva stabilitetsdata för BupiZenge™

2024-03-11 | Press release

OncoZenge utforskar strategiska alternativ för BupiZenge™ i Kina

2024-03-11 | Press release

OncoZenge Explores Strategic Options for BupiZenge™ in China

2024-02-23 | Press release

OncoZenge erhåller återkoppling med CHMP:s rekommendation till EMA

2024-02-07 | Press release

OncoZenge Files Patent Application for Strengthened IP Protection for BupiZenge™

2024-02-07 | Press release

OncoZenge lämnar in patentansökan för stärkt IP skydd för BupiZenge™

2024-01-02 | Press release

OncoZenge lämnar in ansökan om PRIME-status i EU

2024-01-02 | Press release

OncoZenge submits application for PRIME status in the EU

2023-12-13 | Press release

OncoZenge Announces Advisory Board with Dr Stephen Sonis and Dr Pooja Nandwani Patel

2023-11-28 | Press release

OncoZenge – VD kommentar till avsiktsförklaring med Ensysce Biosciences, Inc

2023-11-02 | Press release

OncoZenge AB (publ) styrelse fulltecknade i bolagets optionsprogram

2023-11-01 | Press release

OncoZenge AB (publ) VD Stian Kildal fulltecknade 500,000 teckningsoptioner i bolagets optionsprogram

2023-10-16 | Press release

OncoZenge tidigarelägger publicering av delårsrapport för januari-september 2023

2023-09-21 | Press release

VD köper aktier i OncoZenge

2023-08-25 | Press release

Öppetbrev från Styrelseledamot Niclas Holmgren

2023-05-09 | Press release

OncoZenge erhåller svar från regulatoriska myndigheter i Europa och USA

2022-10-21 | Press release

OncoZenges valberedning utsedd

2022-04-22 | Press release

OncoZenge initiates toxicity study and announces modification to the clinical plan

2022-04-22 | Press release

OncoZenge inleder toxicitetsstudie, samt meddelar förändringar i det kliniska programmet

2021-11-04 | Press release

OncoZenges valberedning utsedd

2021-09-29 | Press release

Skatteverket meddelar fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Moberg Pharma AB:s utdelning av aktier i OncoZenge AB

2021-08-10 | Press release

OncoZenge delårsrapport för januari – juni 2021 presenteras 17 augusti – Inbjudan till telefonkonferens

2021-05-18 | Press release

OncoZenge offentliggör delårsrapport för januari-mars 2021

2021-03-18 | Press release

OncoZenge meddelar sista dag för handel i BTA

2021-02-19 | Press release

Idag inleds teckningsperioden i OncoZenges företrädesemission

2021-02-15 | Press release

Sista dag för handel med rätt att erhålla teckningsrätter är idag den 15 februari 2021

2021-02-12 | Press release

Idag inleds handeln av OncoZenges aktie på Nasdaq First North Growth Market

2021-02-10 | Press release

OncoZenge har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

2021-02-08 | Press release

OncoZenge har erhållit villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör prospekt

2021-02-08 | Press release

Rättelse avseende ISIN-kod för aktien i prospektet

2021-01-29 | Press release

Announcement of terms for the fully guaranteed rights issue in OncoZenge, timetable for the listing and record date for Lex Asea

2021-01-29 | Press release

Villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen i OncoZenge, tidplan för OncoZenges notering och avstämningsdag för Lex Asea

2021-01-28 | Press release

OncoZenge Årsredovisning för 2020 offentliggjord

2021-01-07 | Press release

OncoZenge announces issue of European Patent related to BupiZenge[®]

2021-01-07 | Press release

OncoZenge beviljas nytt europeiskt patent för BupiZenge[®]

2020-12-16 | Press release

OncoZenge expands the board with Hilde Furberg

2020-12-16 | Press release

OncoZenge utökar styrelsen med Hilde Furberg

2020-12-15 | Press release

OncoZenge secures approximately SEK 70 million in financing ahead of spin-off and separate listing

2020-12-15 | Press release

Invitation to market update in Moberg Pharma on November 25[th]

2020-12-15 | Press release

Moberg Pharma obtains positive decision from the Swedish Tax Agency regarding the Lex Asea distribution of the shares in OncoZenge

2020-12-15 | Press release

OncoZenge raises MSEK 10 ahead of spin-off and separate listing

2020-12-15 | Press release

Moberg Pharma avser att dela ut och särnotera BupiZenge[®] (BUPI)

2020-12-15 | Press release

OncoZenge säkerställer finansiering om ca 70 MSEK inför avknoppning och särnotering

2020-12-15 | Press release

Moberg Pharma bjuder in till marknadsuppdatering 25 november

2020-12-15 | Press release

Moberg Pharma erhåller positivt besked från Skatteverket avseende Lex Asea-utdelningen av aktierna i OncoZenge

2020-12-15 | Press release

OncoZenge tar in 10 MSEK inför avknoppning och särnotering

Latest
news

Join our journey! Sign up and get our latest news and reports.