Tre styrelseledamöter och verkställande direktören i OncoZenge avgår

STOCKHOLM den 21 augusti 2023. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) höll idag extra bolagstämma, där aktieägaren Niclas Holmgrens förslag att välja in honom i styrelsen bifölls. Som ett resultat av detta har Bolagets övriga styrelseledamöter – Anna Ljung (ordförande), Hilde Furberg och Torben Mogensen – och Bolagets verkställande direktör, Paul de Potocki, beslutat att avgå från sina respektive uppdrag.

Styrelseledamöterna Anna Ljung (ordförande), Hilde Furberg och Torben Mogensen har samtliga meddelat Bolaget att de avgår från styrelsen på egen begäran. Därmed består styrelsen av Niclas Holmgren, som valdes in i styrelsen vid den extra bolagsstämman tidigare idag.

Bolagets verkställande direktör, Paul de Potocki, har också meddelat Bolaget att han säger upp sig. Han har en uppsägningstid om sex månader och kvarstår tills vidare som verkställande direktör för Bolaget.

Samtliga avgångar är föranledda av att övriga styrelseledamöter och verkställande direktören har en annan uppfattning än den nya styrelseledamoten, tillika Bolagets största aktieägare, Niclas Holmgren, vad gäller utsikterna att driva verksamheten vidare. 

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Paul de Potocki, VD OncoZenge, telefon: 070 669 96 18, e-mail: paul.de.potocki@oncozenge.se

Om denna information
OncoZenge offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2023 klockan 16.00 CEST genom kontaktpersonen ovan.

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av oral mukosit. Bolagets produktkandidat BupiZenge® har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).