OncoZenge utser Dr. Markus Jerling till Chief Medical Officer

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) kan idag meddela att Dr. Markus Jerling blir ny Chief Medical Officer på OncoZenge. Dr. Jerling kommer att ingå i ledningsgruppen.

Dr. Jerling är legitimerad läkare, specialist och PhD i klinisk farmakologi. Han har arbetat inom flera specialiteter, inklusive anestesi. Dr. Jerling har internationell och bred erfarenhet av klinisk utveckling inom alla utvecklingsfaser från såväl AstraZeneca som företag i Sverige och USA. Dr. Jerling har haft möten med FDA och andra myndigheter i samband med registreringsgrundande studier och under de senaste åtta åren har Dr. Jerling varit verksam inom onkologiområdet. Tidigare befattningar inkluderar bl.a Medical Director and Head of Clinical Pharmacology, Global Drug Surveillance, VP of Clinical Research, CMO.

Vi hälsar Dr. Markus Jerling välkommen till OncoZenge. Jag är mycket glad över att Markus med sin internationella och breda erfarenhet från klinisk utveckling nu tar det medicinska ansvaret i vårt arbete med att planera och genomföra en registreringsgrundande studie med BupiZenge i Europa. Jag vill också tacka interim CMO Dr. Cindy Wong som delat sin tid mellan OncoZenge och Moberg Pharma, för värdefulla insatser under överföringen av BupiZenge projektet från Moberg Pharma AB och för den kliniska planeringen. ” säger Pirkko Tamsen, VD för OncoZenge AB.

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020 som har knoppats av från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. Förberedelser pågår för fas 3 av BupiZenge®, efter ledande fas 2-data för lokal smärtlindring hos patienter med oral mukosit. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).

För mer information, vänligen kontakta:
Pirkko Tamsen, VD OncoZenge, telefon: 0760 09 84 99, e-mail: pirkko.tamsen@oncozenge.se

Mark Beveridge, CFO OncoZenge, telefon: 0768 05 82 88, e-mail: mark.beveridge@oncozenge.se

Om denna information
OncoZenge offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2021 klockan 08:00 CET genom kontaktpersonen ovan.