OncoZenge senarelägger delårsrapport för det andra kvartalet 2023

STOCKHOLM den 21 augusti 2023. Med anledning av de styrelseförändringar som OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) offentliggjort tidigare idag har Bolaget, av praktiska skäl, beslutat att senarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2023. Delårsrapporten kommer att offentliggöras den 31 augusti 2023 istället för den 22 augusti.

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91
Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Paul de Potocki, VD OncoZenge, telefon: 070 669 96 18, e-mail: paul.de.potocki@oncozenge.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2023 klockan 18.45 CEST genom kontaktpersonen ovan.

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av oral mukosit. Bolagets produktkandidat BupiZenge® har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).