OncoZenge AB utser ny VD

ONCOZENGE TILLSÄTTER NY VD

2023-09-11 – OncoZenge AB, ett läkemedelsbolag som utvecklar produkten BupiZenge® för oral smärtlindring, meddelar idag att Stian Kildal har utsetts till ny VD. Stian tillträder sin nya tjänst den 13 september 2023.

Stian Kildal har haft ett antal ledande befattningar med ansvar för P&L, produktportfölj och affärsutveckling i en internationell miljö. Senast i rollen som VD för irländska Ammeon Ltd som såldes till Intive GmbH efter en strukturerad exit process. Tidigare roller har inkluderat ledarskap i situationer med utmanande omstruktureringar såväl som tillväxtambitioner. Stians ledarskap präglas av att anta utmaningar med en tydlig vision och strategi samt att genom att bygga team och struktur driva förändring och exekvering mot uppsatta mål.

"Vi är mycket glada över att välkomna Stian Kildal till OncoZenge som ny VD", säger Daniel Ehrenstråhle, styrelseordförande i OncoZenge. "Med Stians erfarenhet och kommersiella track record är vi övertygade om att vi står starkt inför bolagets nästa fas". 

“Jag är stolt över att vi skyndsamt tillsatt en kompetent styrelse för OncoZenge, och att vi i dag meddelar tillsättning av Stian i rollen som ny VD. Med detta flyttas vårt fokus 100% till att hitta den mest gynnsamma vägen framåt i enlighet med den strategi vi kommunicerade 9:e september.”, säger Niclas Holmgren, styrelseledamot.

"Jag är mycket glad över att få möjligheten att leda OncoZenge in i nästa fas", säger Stian. "Jag tror starkt på företagets potential och har stor respekt och förtroende för teamet som utvecklat BupiZenge®. Idag lider miljontals människor av smärta i munnen som bieffekt av cancerbehandling eller av andra skäl, och står utan bra alternativ. Det är otroligt inspirerande att kunna medverka i att dessa patienter ska få tillgång till en effektiv och säker behandling. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att hitta den väg framåt som tar produkten till patienterna och därmed realiserar bolagets kommersiella potential."

Stian Kildal äger 150,000 aktier i OncoZenge, direkt och via bolag, och är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Ehrenstråhle, Styrelseordförande, e-mail: daniel.ehrenstrahle@oncozenge.se                              

Christoph Nowak, Styrelseledamot, e-mail: christoph.nowak@oncozenge.se 

Niclas Holmgren, Styrelseledamot,telefon 0704 22 53 84, e-mail: niclas.holmgren@oncozenge.se

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB,
Box 7405, 103 91 Stockholm, telefon: 08-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Om denna information
OncoZenge offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 11 september 2023 klockan 19:00 CEST genom kontaktpersonerna ovan.

Om OncoZenge
OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av oral mukosit. Bolagets produktkandidat BupiZenge® har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).