OncoZenge AB publicerar årsredovisning för 2023

STOCKHOLM, SVERIGE – 26 april 2024 – OncoZenge AB (publ), ett ledande läkemedelsföretag som utvecklar BupiZenge™, en innovativ, icke-opioidbaserad behandling för oral smärta, publicerar härmed årsredovisningen för 2023.

Årsredovisningen för 2023 är tillgänglig som bifogat dokument samt i pdf-format på bolagets hemsida under https://oncozenge.se/investors/.

“Med betydande framsteg i produktutvecklingen under andra halvan av 2023, och grunden lagd för ett breddat patentskydd som öppnar upp för globala licensieringsmöjligheter, ser vi fram emot 2024. I enlighet med vår strategi att ta BupiZenge till marknaden tillsammans med en strategisk partner, gör vi ständiga framsteg och ser fram mot att uppdatera marknaden om detta så snart som möjligt” – Stian Kildal, VD, OncoZenge.

BupiZenge™ – Potential to be the leading treatment for oral pain.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stian Kildal, VD, mobil: +46 76 115 3797, e-mail: stian.kildal@oncozenge.se
Michael Owens, CFO, mobil: +46 73 324 4988, e-mail: michael.owens@oncozenge.se

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

OncoZenge AB
Gustavslundsvägen 34, 167 51 Stockholm, Sverige

Om OncoZenge
OncoZenge utvecklar en ny, effektiv, säker och vältolererad behandling för oral smärta under tillstånd där de nuvarande tillgängliga behandlingsalternativen antingen inte uppnår tillräcklig smärtlindring eller är förknippade med betydande biverkningar. BupiZenge™ är en ny oral sugtablettformulering av bupivakain, ett bedövningsmedel med årtionden av klinisk erfarenhet. OncoZenges huvudindikation är oral smärta på grund av ett inflammatoriskt tillstånd som kallas oral mukosit som drabbar miljontals patienter som får cancerbehandling. Oral mukosit orsakar fysiskt och psykiskt lidande med ett stort medicinskt behov för ett effektivt, opioid-sparande behandlingsalternativ. BupiZenge™ har visat betydligt bättre smärtlindring jämfört med standardvård i denna indikation i en fas 2-studie. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).

För ytterligare information om OncoZenges verksamhet hänvisas till bolagets hemsida: http://www.oncozenge.se.
Årsredovisningen finns tillgänglig på: https://oncozenge.se/investors/

Bifogad fil
OncoZenge AB Årsredovisning 2023