Partners

Potentiella partners som är intresserade av co-development och kommersialisering av Bupizenge®, vänligen kontakta VD Paul de Potocki: paul.de.potocki@oncozenge.se