Partners

Vi samarbetar med ledande kliniker, tillverkare och kontraktsforskningsorganisationer för den kommande fas 3-studien.

Potentiella partners som är intresserade av co-development och kommersialisering av Bupizenge®, vänligen kontakta VD Paul de Potocki: paul.de.potocki@oncozenge.se