Ledning

Paul de Potocki

CEO

Beskrivning

Född 1962. Verksam i bolaget sedan 2021. Paul de Potocki har mer än 25 års erfarenhet från internationellt företagsledarskap, kommersialisering, affärsutveckling och finansiell förvaltning i både publika och privata bolag inom life science. Han har tjänstgjort som VD och koncernchef för Diagenic och Aerocrine, samt som Global Vice President Commercial Operations i Biovitrum, FreseniusKabi och Pharmacia & Upjohn. Paul arbetar idag som styrelseordförande för Asarina Pharma och som styrelseledamot i Palette Life Sciences. Han har en MSc från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en MBA från London School of Economics. Aktieinnehav: 0 aktier och 290 135 personaloptioner

Pirkko Tamsen

COO

Beskrivning

Född 1959. Verksam i bolaget sedan 2020. PhD, 30 års erfarenhet av läkemedelsbranschen, såväl som VD för flera mindre läkemedelsföretag och CRO-företag som från befattningar på stora läkemedelsföretag som Astra och Kabi. Tidigare styrelseposter innefattar bl.a Alzecure Pharma AB och Örebro University Holding AB.
Aktieinnehav: 229 456 aktier.

Mark Beveridge

CFO

Beskrivning

Född 1978. Verksam i bolaget sedan 2020. B. Com, GradDipCA. Mer än 15 års erfarenhet inom ekonomi och redovisning, VP Finance Moberg Pharma, rådgivare inom redovisning, försäkring och revision, främst på Crowe Horwath och Visma Services. Oberoende konsult inom ekonomisk kontroll, transaktionskonsultation och implementering av affärssystem.
Aktieinnehav: 45 144 aktier och 24 000 personaloptioner

Markus Jerling

CMO

Beskrivning

Född 1952. Verksam i bolaget sedan 2021. Leg läkare, specialist och PhD i klinisk farmakologi. Har arbetat inom flera specialiteter inkl.anestesi. Internationell och bred erfarenhet av klinisk utveckling inom alla utvecklingsfaser från såväl AstraZeneca som företag i Sverige och USA. Tidigare befattningar inkluderar bl.a Medical Director and Head of Clinical Pharmacology, Global Drug Surveillance, VP of Clinical Research, CMO. Aktieinnehav: 0 aktier och 24 000 personaloptioner