Investerare

OncoZenge AB meddelade den 16 november 2020 att bolaget säkerställt finansiering om totalt cirka 70 MSEK inför särnotering på Nasdaq First North Growth Market, där första dag för handel beräknas bli den 12 februari 2021.

Mer information om företrädesemissionen inklusive prospekt och Q&A hittar du här.


Kontakt för investerare:

Pirkko Tamsen, VD
E-mail: pirkko.tamsen@oncozenge.se

Prenumerera på pressmeddelanden & finansiella rapporter

Ange en korrekt e-postadress