Delårsrapporter

2022-05-17
DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - MARS 2022
Läs mer

2022-02-15
BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021
Läs mer

2021-11-16
DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI–SEPTEMBER 2021
Läs mer

2021-08-17
DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2021
Läs mer

2021-05-18
DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - MARS 2021
Läs mer

Kommande rapportdatum:

2022-08-16
DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2022

2022-11-15
DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2022