Regulatoriska pressmeddelanden

2023-05-31

Kommuniké från OncoZenges årsstämma den 31 maj 2023

STOCKHOLM den 31 maj 2023. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag enligt nedan.

Läs hela

2023-05-16

OncoZenge AB delårsrapport jan – mar 2023

VÅRT ARBETE MED NY FORMULERING OCH FÖRBEREDELSER FÖR NÄSTA KLINISKA STUDIE AV BUPIZENGE[® ]FORTLÖPER

Läs hela

2023-05-03

OncoZenge årsredovisning för räkenskapsåret 2022 offentliggjord

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) årsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.oncozenge.se

Läs hela

2023-04-28

Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB (publ)

Aktieägarna i OncoZenge AB (publ), org.nr 559261-9968 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2023 klockan 13.00 på Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma.  

Läs hela

2023-02-14

OncoZenge AB bokslutskommuniké 2022

FRAMGÅNGSRIKT ARBETE MED NY FORMULERING AV BUPIZENGE, FÖRBEREDELSER FÖR NÄSTA KLINISKA STUDIE ENLIGT PLAN

Läs hela

2022-11-15

OncoZenge AB delårsrapport jan-sep 2022

FRAMSTEG MED OMFORMULERINGSARBETET, DETALJPLANERING AV NÄSTA KLINISKA STUDIE

Läs hela

2022-08-25

Goda resultat från OncoZenges toxicitets- och säkerhetsstudie för BupiZenge®

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) meddelar att bolagets toxstudie med bupivakain visar god säkerhetsmarginal för planerad dosering av BupiZenge[®] vid kontinuerlig behandling över sex veckor.

Läs hela

2022-08-16

OncoZenge AB delårsrapport jan-jun 2022

ARBETE MED ATT UTVECKLA EN NY FORMULERING AV BUPIZENGE[®] PÅGÅR

Läs hela

2022-06-30

Kommuniké från OncoZenges årsstämma den 30 juni 2022

STOCKHOLM den 30 juni 2022. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag enligt nedan.

Läs hela

2022-06-08

OncoZenge årsredovisning för räkenskapsåret 2021 offentliggjord

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.oncozenge.se

Läs hela