2021-01-29

Villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen i OncoZenge, tidplan för OncoZenges notering och avstämningsdag för Lex Asea

OncoZenge AB (publ), Moberg Pharmas dotterbolag, meddelade den 16 november 2020 att bolaget säkerställt finansiering om totalt cirka 70 MSEK inför avknoppning och särnotering på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsen i Moberg Pharma har idag beslutat att avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i OncoZenge ska vara den 5 februari 2021. Styrelsen i OncoZenge har idag, med stöd av bemyndigande från en extra bolagsstämma den 21 januari 2021, beslutat om villkoren i företrädesemissionen om cirka 60 MSEK (”Företrädesemissionen”). Därtill offentliggörs en indikativ tidplan för både Företrädesemissionen och noteringsprocessen på Nasdaq First North Growth Market, där första dag för handel beräknas bli den 12 februari 2021.

Läs hela

2021-01-28

OncoZenge Årsredovisning för 2020 offentliggjord

OncoZenge årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.oncozenge.se

Läs hela

2021-01-07

OncoZenge beviljas nytt europeiskt patent för BupiZenge[®]

OncoZenge AB (publ), Moberg Pharmas dotterbolag, meddelar idag att det europeiska patentverket (EPO) har utfärdat patent 3 284 459 för BupiZenge[®], som för närvarande är under utveckling för behandling av smärta vid oral mukosit. Patentets giltighetstid beräknas till 2032.

Läs hela

2020-12-16

OncoZenge utökar styrelsen med Hilde Furberg

OncoZenge AB (publ), Moberg Pharma AB (publ):s dotterbolag, har på extra bolagsstämma idag beslutat om att utöka styrelsen med Hilde Furberg inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market, vilket planeras ske under det första kvartalet 2021.

Läs hela