2021-11-04

OncoZenges valberedning utsedd

STOCKHOLM, den 4 november 2021. I enlighet med beslut på årsstämman den 18 maj 2021 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 25 maj 2021, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.

Läs hela

2021-11-04

Skatteverket meddelar fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Moberg Pharma AB:s utdelning av aktier i OncoZenge AB

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) meddelar att Skatteverket har publicerat ett meddelande om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Moberg Pharma AB:s utdelning år 2021 av aktier i OncoZenge.

Läs hela

2021-11-04

OncoZenge AB delårsrapport januari – juni 2021

PLANERING AV FAS III-STUDIEN PÅGÅR

Läs hela

2021-11-04

OncoZenge delårsrapport för januari – juni 2021 presenteras 17 augusti – Inbjudan till telefonkonferens

STOCKHOLM, den 10 augusti 2021 – Den 17 augusti 2021 klockan 08:00 (CET) publiceras OncoZenge ABs delårsrapport för januari – juni 2021. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 samma dag.

Läs hela