Kalender

Kommande presentationer / möten

2023-02-14

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022

2023-05-16

Delårsrapport för januari – mars 2023

2023-05-31

Årstämma för OncoZenge

Årsstämma för OncoZenge kommer att hållas den 31 maj 2023. Sista datum för aktieägare att begära att få ärende behandlat på årsstämman är 17 april 2023. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast den 3 maj 2023 på bolagets hemsida.

2023-08-22

Delårsrapport för januari – juni 2023

2023-11-14

Delårsrapport för januari – september 2023

Tidigare presentationer/möten

2022-11-16

VD Paul de Potocki intervjuas av Erik Penser Bank

Länk

2022-11-15

Delårsrapport för januari – september 2022

2022-08-16

Delårsrapport för januari – juni 2022

2022-03-10

VD Paul de Potocki presenterar på Erik Penser Banks Bolagsdag

Länk

2021-12-02

VD Paul de Potocki presenterar på Erik Penser Banks Bolagsdag

Länk