Kalender

Kommande presentationer / möten

2022-08-16

Delårsrapport för januari – juni 2022

2022-11-15

Delårsrapport för januari – september 2022

Tidigare presentationer/möten

2022-05-17

Delårsrapport för januari – mars 2022

2022-03-10

VD Paul de Potocki presenterar på Erik Penser Banks Bolagsdag

Länk

2022-02-15

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021

2021-12-02

VD Paul de Potocki presenterar på Erik Penser Banks Bolagsdag

Länk

2021-11-23

VD Paul de Potocki intervjuas av Erik Penser Bank

Länk